Qualityokary hilli poslamaýan poslamaýan galvanizli 30 × 5 32 × 5 polat örtük matasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw
Garyndy ýa-da ýok:
Garyndy
Ikinji ýa-da ýok:
Ikinji däl
Taslamanyň çözgüt ukyby:
grafiki dizaýn
Arza:
Ofis binasy
Dizaýn stili:
Döwrebap
Gelip çykan ýeri:
Şandong, Hytaý
Marka ady:
SianTang
Model belgisi:
sertifikat görnüşli polat örtük 605
Önümiň ady:
Serleşdirilen stilPolat örtük
Faceerüsti bejergisi:
Gyzgyn galvanizli, Boýag, Işlenmedik (gara / ýeň reňk)
Kebşirleýiş usuly:
Awtomatiki basyş garşylygy kebşirlemek
Ulanylyşy:
Senagat platformasy, Koridoryň düýbi, Çukuryň gapagy, Çit we ş.m.
Galyňlygy:
Hususy: 3-10mm Gündelik ulanylyşy: 3mm 4mm 5mm
Rulman meýdançasy:
Hususy: 12.5-90mm Gündelik ulanylyşy: 20mm 30mm 40mm
Çyzyk çyzygy:
Hususy: 22-100mm Gündelik ulanylyşy: 50mm 100mm
Stil:
Açyk kagyz, Serhet sahypasy, men sahypa ýazýaryn
Önümiň beýany

High quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating matHigh quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating mat

Önümiň ady

Polat örtük

Tamamla

Gyzgyn galvanizli, Boýag, Bejergi (gara / ýeň reňk)

Kebşirleýiş usuly

Awtomatiki basyş garşylygy kebşirlemek

Ulanylyşy

Senagat platformasy, Koridoryň düýbi, Çukuryň gapagy, Çit we ş.m.

Galyňlyk

3-10mm

Ruletka meýdançasy

20mm 30mm 40mm

Çyzykly çyzyk

50mm 100mm

Stil

Açyk kagyz, Serhet sahypasy, men sahypa ýazýaryn

Önüm sergisi

High quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating mat

High quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating mat

Önümiň artykmaçlyklary

High quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating mat

Haç çyzgysy spiral dizaýny, süýşmäge garşy we owadan kabul edýär

Galyň material, ýük göteriji we gysyjy, gurlandan soň ulagy geçip biler

Önümiň ulanylyşy

High quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating matHigh quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating mat

Kompaniýanyň maglumatlary

High quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating matHigh quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating mat

biziň bilen habarlaşyň

gadyrly dost,

Önümlerimize baryp göreniňiz üçin sag boluň.

Önümlerimiz hil taýdan has gowy we bahada iň bäsdeş.Çit we diwar, polat örtük, tutawaç, metal top, zeýkeş örtügi, basgançak pedaly we ş.m. hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, maňa ýüz tutup bilersiňiz.

Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Salam!

johnarivn


 

Sorag-jogap

S: Önümçilikmi?

J: Hawa, bizde bare 15 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýär.

 

S: Müşderileriňize nähili garaýarsyňyz?

J: Olar diňe bir müşderilerimiz däl, eýsem hyzmatdaşlarymyzdyr, hyzmatdaşlygy ösdürmek, ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işläris.

 

S: Diňe önüm satýarsyňyzmy?

J: Diňe önüm satmak bilen çäklenmän, hyzmatlary hem hödürleýäris, satuwdan soň giňişleýin hyzmat ulgamymyz bar.

 

S: Mysal berýärsiňizmi?

J: Nusgalar mugt berilýär, ýöne müşderi poçta tölemeli.

Müşderiniň ýer sargydyndan soň, poçta tölegini tölegden aýyrarys.

 

S: Bir nusga öndürmek üçin näçe wagt gerek bolar?

J: Poçta alanyndan 3-5 gün soň ýa-da poçta ýygnamak hasaby alyň.

 

S: Iň pes sitata islesem haýsy maglumatlary bermeli?

J: Ölçegi, reňki, bukjasy we mukdary ýaly önümleriň spesifikasiýasy.

 

S: MOQ näme?Bir konteýnerde näçe toplum ýerleşdirilip bilner?

J: Iň az sargyt mukdary ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.Konteýneriň maglumatlary saklap bilýän önümleriniň sanyny hasaplaýarys

 

S: Portuma ýa-da ýurda eltip beriş tölegini bilýärsiňizmi?

J: Hawa, meniň gämi agentim bar, size iň gowy gämi we çaý hödürlärrge.

Alyjynyň pikirleri

High quality casting stainless galvanized serrated 30x5 32x5 steel grating mat


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • I 32 Q235 hot dip galvanized stainless outdoor steel wedge gratings

   I 32 Q235 gyzgyn suwda galvanizli poslamaýan açyk ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Offi ...

  • I 32 Stainless Galvanized Mild Standard Prices Weight Size Steel Grating

   I 32 Poslamaýan Galvanizli ildumşak standart bahalar ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepillik: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak Taslamanyň çözgüdi mümkinçiligi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: XianTang Model belgisi: ýönekeý stil polat örtük 253 Haryt ady: Polat örtügiň üstü bejergisi: Gyzgyn galvanizli, Boýag, bejerilmedik (gara / ýuka reňk) Kebşirleýiş usuly: Awtomatiki basyşa garşy kebşirleýiş Ulanylyşy: Senagat platformasy, ...

  • The price of Stainless Steel galvanized steel walkway grating

   Poslamaýan polatdan galvanizli poladyň bahasy w ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn Programma: Ofis binasynyň dizaýn stili: ...

  • Professional manufacturer steel driveway grates grating Steel grille

   Professional öndüriji polatdan ýasalan paneller ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepillik: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak Taslamanyň çözgüdi mümkinçiligi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: xiantang Model belgisi: G253 ...

  • 25×3 32×5 30×3 galvanized steel grid floor grating Steel frame cast iron grating heavy duty trench cover for sidewalk

   25 × 3 32 × 5 30 × 3 galvanizli polat ...

   Dişli polatdan ýasalan çig mal düzümi Adaty tekiz polat, adatça Q235-den ýasalýar.Adaty modeller, adatça, 253 255 303 305 323 325 403 404 405 503 505 605 705 we beýleki aýratynlyklardyr.Esasan süýümli tekiz polatdan we adaty polat örtükden peýdalanýarys.Dişli tekiz polat: Model adaty tekiz polat bilen deňdir.Tapawut, tekiz poladyň bir gapdalynda deň bolmadyk diş yzlary bar we esasy wezipesi skidiň öňüni almakdyr.I görnüşi tekiz polat: tekiz ...

  • Decorative Handrail Stanchion Ball Round Metal Balls

   Bezegli Handrail Stanchion Ball tegelek metal ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Hiç hili satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak Taslamanyň çözgüdi mümkinçiligi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Myhmanhananyň dizaýn stili: Gelip çykyşynyň häzirki ýeri: Şandong, Hytaý ...