Öndürijiler poslamaýan galvanizli polat örtükli diwar ýörelgesiniň platformasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw
Garyndy ýa-da ýok:
Garyndy
Ikinji ýa-da ýok:
Ikinji däl
Taslamanyň çözgüt ukyby:
grafiki dizaýn
Arza:
Ofis binasy
Dizaýn stili:
Döwrebap
Gelip çykan ýeri:
Şandong, Hytaý
Marka ady:
SianTang
Model belgisi:
ýönekeý stil polat örtük 325
Önümiň ady:
Faceerüsti bejergisi:
Gyzgyn galvanizli, Boýag, Işlenmedik (gara / ýeň reňk)
Kebşirleýiş usuly:
Awtomatiki basyş garşylygy kebşirlemek
Ulanylyşy:
Senagat platformasy, Koridoryň düýbi, Çukuryň gapagy, Çit we ş.m.
Galyňlygy:
Hususy: 3-10mm Gündelik ulanylyşy: 3mm 4mm 5mm
Rulman meýdançasy:
Hususy: 12.5-90mm Gündelik ulanylyşy: 20mm 30mm 40mm
Çyzyk çyzygy:
Hususy: 22-100mm Gündelik ulanylyşy: 50mm 100mm
Stil:
Açyk kagyz, Serhet sahypasy, men sahypa ýazýaryn
Önümiň beýany

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

Önümiň ady

Polat örtük

Tamamla

Gyzgyn galvanizli, Boýag, Bejergi (gara / ýeň reňk)

Kebşirleýiş usuly

Awtomatiki basyş garşylygy kebşirlemek

Ulanylyşy

Senagat platformasy, Koridoryň düýbi, Çukuryň gapagy, Çit we ş.m.

Galyňlyk

3-10mm

Ruletka meýdançasy

20mm 30mm 40mm

Çyzykly çyzyk

50mm 100mm

Stil

Açyk kagyz, Serhet sahypasy, men sahypa ýazýaryn

Önüm sergisi

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

 

Önümiň artykmaçlyklary

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

Haç çyzgysy spiral dizaýny, süýşmäge garşy we owadan kabul edýär

Galyň material, ýük göteriji we gysyjy, gurlandan soň ulagy geçip biler

Önümiň ulanylyşy

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

 

Kompaniýanyň maglumatlary

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

 

Sorag-jogap

S: Önümçilikmi?

J: Hawa, bizde bare 15 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýär.

 

S: Müşderileriňize nähili garaýarsyňyz?

J: Olar diňe bir müşderilerimiz däl, eýsem hyzmatdaşlarymyzdyr, hyzmatdaşlygy ösdürmek, ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işläris.

 

S: Diňe önüm satýarsyňyzmy?

J: Diňe önüm satmak bilen çäklenmän, hyzmatlary hem hödürleýäris, satuwdan soň giňişleýin hyzmat ulgamymyz bar.

 

S: Mysal berýärsiňizmi?

J: Nusgalar mugt berilýär, ýöne müşderi poçta tölemeli.

Müşderiniň ýer sargydyndan soň, poçta tölegini tölegden aýyrarys.

 

S: Bir nusga öndürmek üçin näçe wagt gerek bolar?

J: Poçta alanyndan 3-5 gün soň ýa-da poçta ýygnamak hasaby alyň.

 

S: Iň pes sitata islesem haýsy maglumatlary bermeli?

J: Ölçegi, reňki, bukjasy we mukdary ýaly önümleriň spesifikasiýasy.

 

S: MOQ näme?Bir konteýnerde näçe toplum ýerleşdirilip bilner?

J: Iň az sargyt mukdary ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.Konteýneriň maglumatlary saklap bilýän önümleriniň sanyny hasaplaýarys

 

S: Portuma ýa-da ýurda eltip beriş tölegini bilýärsiňizmi?

J: Hawa, meniň gämi agentim bar, size iň gowy gämi we çaý hödürlärrge.

Alyjynyň pikirleri

Manufacturers stainless galvanized steel grating fence walkway platform

 

biziň bilen habarlaşyň

gadyrly dost,

Önümlerimize baryp göreniňiz üçin sag boluň.

Önümlerimiz hil taýdan has gowy we bahada iň bäsdeş.Çit we diwar, polat örtük, tutawaç, metal top, zeýkeş örtügi, basgançak pedaly we ş.m. hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, maňa ýüz tutup bilersiňiz.

Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Salam!

johnarivn

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • Bar Galvanized Grid Custom Steel Grill Grating Singapore For Drain Gutter

   Bar Galvanizli gözenekli polat panjara örtügi ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Apar ...

  • Hot selling offshore grating malaysia with high quality

   Deňizdäki örtükli malaýziýany gyzgyn satmak ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn Programma: Ofis binasynyň dizaýn stili: ...

  • High Quality Popular Stainless Steel Grating for Floor Drain Grate

   Qualityokary hilli meşhur poslamaýan polat örtük ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Offi ...

  • Galvanized Stainless Grating Price Trench Drain Plain Style Steel Grating

   Galvanizli poslamaýan örtük bahasy çukur drenajy ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, ýerdäki okuw garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, Kategoriýalary birleşdirmek programmasy: Ofis binasynyň dizaýn stili: Döwrebap ýer Gelip çykyşy: Şandong, Hytaý Marka ady: xiantang Model belgisi: 605 Ölçeg: omöriteleşdirilen ululyk ýüzügi: Galvanizleýji ýa-da galvanizli ulanma: Arhitektura ...

  • New Wholesale Price Customized Hot Dip Galvanized Outdoor Heavy Steel Grating

   Täze lomaý bahanyň aýratynlaşdyrylan “Hot Dip Galvaniz” ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Offi ...

  • Galvanized stainless standard size prices weight kg m2 steel grating

   Galvanizli poslamaýan standart ölçeg bahalary ...

   Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Ofis binasy, Gurluşyk dizaýny Stil: Önümçilik ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: XianTang Model belgisi: ýönekeý stil polat örtük 253 Harydyň ady: Polat örtükli ýüzleý bejergiler ...