Müşderileriň isleglerini hemme taraplaýyn çözmek üçin “Sýantang” gyzgyn galvanizli paneli ussat we ussatdyr.

“Yantai Xiantang Steel Structure Co., Ltd.” ISO9001: 2000 halkara hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Polat örtük we polat gurluş önümleriniň dizaýnyny, önümçiligini we gurnamagyny birleşdirýän hünärmen öndüriji.Önümleriň daşky görnüşi, hili, ölçegli çydamlylygy we kebşirleýiş hili halkara ösen derejä ýetdi.

Kompaniýanyň güýçli tehniki güýji, ýokary hünär derejesi we ösen awtomat polat örtük önümçilik liniýasy bar.Powerokary kuwwatly programma bilen dolandyrylýan piezoresistiw kebşirleýiş maşynyny, ykjam disk sowuk arra, birleşdirilen çişiriji maşyn we beýleki hünär enjamlaryny goşmak bilen, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli spesifikasiýa we model önümlerini öndürip biler.Productshli önümler ýokary hilli çig maldan ýasalyp, senagat platformalary, eskalatorlar, çukur örtük plitalary, diwarlar, garawullar we ş.m. ýaly durmuşyň ähli gatlaklarynda giňden ulanylýar.

Ajaýyp CAD dizaýny, ösen önümçilik enjamlary we ylmy dolandyryş usullary önümiň hilini we önümçiligiň netijeliligini üpjün edýär.Kompaniýa, “berk meýilnamalaşdyrmak, netijeli işlemek” önümçilik düşünjesini we müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin “binýadyň, hiliň esasy hökmünde bitewilik” düşünjesini alýar.

Kompaniýa durmuşyň ähli gatlaklarynda polat örtük we polat gurluş in engineeringenerçiligini dizaýn, öndürmek we gurnamak bilen meşgullanýar.Içerki we daşary ýurtly işewürleriň köpüsine howandarlyk etmek we gepleşik geçirmek üçin mähirli garşy alyň.


Poçta wagty: 18-2022-nji aprel