• 1-1

Önümler

 • Metal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building Material

  Metaldan ýasalan zeýkeşler Gurluşyk gurluşyk materiallaryna polat gözenegiň örtügini ýapýar

  Polat örtügiň aýratynlyklary 1. Material tygşytlamak: Şol bir ýük şertinde iň köp material tygşytlaýyş usuly, gurluşy goldaýan material azaldylyp bilner.2. Maýa goýumlaryny azaltmak: materiallary tygşytlamak, zähmet, gurluşyk döwri, arassalamak we tehniki hyzmat etmek ýok.3. Gurluşyk ýönekeý: öňünden gurlan goldaw bolt gysgyçlary bilen berkidilýär ýa-da kebşirlenýär we bir adam ony tamamlap biler.4. Gurluşyk möhletini tygşytlaň: Önümiň ýerinde gaýtadan işlenmeginiň zerurlygy ýok we gurnama gaty çalt.5. Çydamly: zawoddan çykmazdan ozal gyzgyn sink sink poslama garşy bejergisi, güýçli täsir garşylygy we agyr basyşa garşylyk.6. Döwrebap stil: owadan görnüş, adaty dizaýn, howa çalşygy we ýagtylyk geçiriş, adamlara umumy döwrebap duýgy berýär.7. lighteňil gurluş: az materiallar, ýeňil gurluş we aňsat götermek.Hapanyň ýygnanmagyna garşy: ýagyş, buz we gar we tozan toplanmaz.Windeliň garşylygyny peseltmek: gowy howa çalşygy sebäpli, güýçli ýel bolan ýagdaýynda ýeliň garşylygy az bolup, ýeliň zeperini azaldýar.Pleönekeý dizaýn: kiçi şöhle ýok, ýönekeý gurluş, ýönekeý dizaýn;Polat örtüginiň jikme-jik çyzuwyny dizaýn etmegiň zerurlygy ýok, diňe model görkezilip bilner we öndüriji müşderiniň adyndan düzüliş çyzgysyny dizaýn edip biler.
 • 25×3 32×5 30×3 galvanized steel grid floor grating Steel frame cast iron grating heavy duty trench cover for sidewalk

  25 × 3 32 × 5 30 × 3 galvanizli polatdan ýasalan panjara

  Diş şekilli polat örtük, bir tarapynda diş görnüşli tekiz polat bilen kebşirlenýär.Ordinaryönekeý polat örtüginiň aýratynlyklaryndan we ulanylyşyndan başga-da, çygly we ýagly ýerler, deňizdäki nebit önümçilik platformalary we ş.m. üçin amatly skidlere garşy ukyplylygy bar, diş polat örtüginiň gyzgyn galvanizli ýerüsti bejergisini kabul edendigini gördi. güýçli pos garşylygy.Bu önüm, ogurlygyň, howpsuz we açylmagynyň öňüni almak üçin çukur bilen birikdirilen çukur örtügi we çarçuwa hökmünde ulanylyp bilner.Dişli polat örtük ýokary güýçli uglerod polatdan ýasalýar, bu polat örtügiň ýokary güýjüne eýe bolýar;berkligi we berkligi guýma demirden has ýokarydyr we duralgalar we howa menzilleri ýaly uly we agyr ýerlerde ulanylyp bilner.Bu önümde uly tor we ajaýyp zeýkeş bar.Syzýan ýer 83,3%, çoýun demirden iki esse köp.Önümiň owadan görnüşi, ýönekeý setirleri we maýa goýumlaryny tygşytlamak üçin materiallary bar.Uly aralyk we agyr ýük bolanda, bahasy çoýun demirden pes bolýar.

 • Cheap Price 26 Gauge Galvanized Steel Sheet

  Arzan bahasy 26 Gauge galvanizli polat list

  Gysgaça maglumat Çykyşyň dörän ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: LALA Programma: Flanes plastinkasynyň görnüşi: Polat plastinka, Elektro-galvanizli polatdan ýasalan standart: AiSi ini: 600mm-1250mm Uzynlygy: 1M-den 11.8M ...
 • Customizable Hdg Cross Twisted Section Bar for Platform Cut Serrated weld Steel Grates Grating

  Platformany kesmek üçin özleşdirilip bilinýän Hdg haçly öwrümli bölüm çyzgysy Kebşirlenen polat panjaralar

  Gysgaça jikme-jik maglumat standarty: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS Bahasy: HRB400 / HRB500 Uzynlygy: 6m, 9m, 12m, 12m * 8 Çydamlylyk: ...
 • Floor Fiberglass Mesh Working FRP Platform Grid Walkway Plastic Gratings

  Gat pol süýümli aýna işleýän FRP platforma paneli gezelenç plastiki minnetdarlyk

  Gysgaça maglumat Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: Sýantang Model belgisi: adaty programmany kabul ediň: Senagat platformasy, Koridor goýmak, diwar we ş.m. faceerüsti bejermek: Boýag usuly: FRP gaýtadan işlemek hyzmaty: ...
 • Good quality price weight per square meter stainless steel floor grating

  Her inedördül metre poslamaýan polat örtük üçin ýokary hilli baha

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepillik: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak Taslamanyň çözgüdi mümkinçiligi: grafiki dizaýn, taslamalaryň umumy çözgüdi Gelýän ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: XianTang Model belgisi: plai ...
 • Selling well around the world stainless steel round grille steel grating

  Poslamaýan polatdan tegelek panjara polat örtügini dünýäde gowy satmak

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak Taslamanyň çözgüdi mümkinçiligi: grafiki dizaýn, taslamalaryň umumy çözgüdi Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: xiantang Model belgisi: G255 ...
 • press lock steel grating steel grating material Stepping

  polat örtükli polat örtük materialy basyň

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Offi ...
 • High Quality Popular Manifold Galvanized Steel Mesh Grating Walkway

  Qualityokary hilli meşhur köpugurly galvanizli polatdan ýasalan pyýada ýoly

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw Taslamanyň çözgüdi mümkinçiligi: grafiki dizaýn, Haç kategoriýalary birleşdirilen ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: xiantang Model belgisi: T3 ...
 • Manufacturers serrated 100×30 galvanized steel grating plate platform kerja

  Öndürijiler 100 × 30 galvanizli polat örtük plastinka kerja serratladylar

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Ofis binasynyň dizaýn stili: Häzirki zaman dörän ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: XianTang Model belgisi: seriýa görnüşli polat örtük 405 Önümiň ady: Seriýa görnüşli polat örtükli ýüzleý bejergiler ...
 • Factory Price Galvanized Stainless Grating Clip Grill Floor Plastic Walkway Mesh

  Zawodyň bahasy galvanizli poslamaýan örtükli klip panjara poluň plastik ýörelgesi

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, Kategoriýalary birleşdirmek programmasy: Ofis binasy ...
 • black galvanized steel ladder stairs stairway cat ladder catwalk flooring mesh grating

  gara galvanizli polat merdiwan basgançaklary basgançakly pişik merdiwanlary

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik kepilligi: Satuwdan 1 ýyl hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, gaýdyp gelmek we çalyşmak garyndysy ýa-da ýok: garyndy ikinji derejeli ýa-da ýok: ikinji derejeli däl taslama çözgüdi: grafiki dizaýn, taslamalar üçin umumy çözgüt Programma: Offi ...
12345Indiki>>> 1/5 sahypa